เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

"หากท่านต้องการดุนยาก็จงศึกษา หากต้องการอาคีเราะห์ก็จงศึกษา หากต้องการทั้งดุนยาและอาคีเราะก็จงศึกษา" ???????? เรียนฟรี ไม่มีค่าเทอม ต้องที่โรงเรียนอิสมาอีลียะห์มูลนิธิ ????????

Personnel

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

 • thumbnail

  นางสาว วราภรณ์ จิโสะ

  หัวฝ่ายวิชาการ

 • thumbnail

  นางสาว เสาวลักษณ์ หูเขียว

  ฝ่ายวิชาการ ระดับปฐมวัย

 • thumbnail

  นาง วัลภา สม่าหลี

  ฝ่ายวิชาการ ระดับประถม

 • thumbnail

  นาง มาริสา หลังเกตุ

  ฝ่ายวิชาการ ระดับมัธยม

^