เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

"หากท่านต้องการดุนยาก็จงศึกษา หากต้องการอาคีเราะห์ก็จงศึกษา หากต้องการทั้งดุนยาและอาคีเราะก็จงศึกษา" ???????? เรียนฟรี ไม่มีค่าเทอม ต้องที่โรงเรียนอิสมาอีลียะห์มูลนิธิ ????????

ตราสัญลักษณ์

   

ความหมายตราสัญลักษณ์

1. รัศมี แสงสว่างทางปัญญา ความเจริญรุ่งเรือง

2. เดือนดาว ตราสัญลักษณ์ของศาสนาอิสลาม

3. โดมมัสยิด สถานที่ประกอบศาสนกิจของศาสนาอิสลาม

4. ดอกบัว สัญลักษณ์ของการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ความหมายโดยรวม

โรงเรียนอิสมาอีลียะห์มูลนิธิ เป็นโรงเรียนแห่งการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมอิสลาม

เป็นแหล่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนามุสลิม สู่ความเจริญรุ่งเรืองให้แสงสว่างทางปัญญา เป็นรัศมีแห่งทางนำเราะมัตมาสู่มัสยิดและจ่ายสู่บ้านเรือนชุมชน

สีประจำโรงเรียน

สีเลือดนก – ขาว

สีเลือดนก หมายถึง ความเข้มแข็งมีสายตาที่คมชัดและกว้างไกล

สีขาว หมายถึง การปลูกฝัง ยึดมั่นศรัทธาในศาสนา

-------------------------------------------------------------------------------

ดาวน์โหลดไฟล์โลโก้ต่างๆของโรงเรียน


ดาวน์โหลด  ตราสัญลักษณ์โรงเรียนอิสมาอีลียะห์มูลนิธิ.png png (28)

ดาวน์โหลด  โลโก้ฝ่ายโสต.png png (8)

-------------------------------------------------------------------------------

^