เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

"หากท่านต้องการดุนยาก็จงศึกษา หากต้องการอาคีเราะห์ก็จงศึกษา หากต้องการทั้งดุนยาและอาคีเราะก็จงศึกษา" ???????? เรียนฟรี ไม่มีค่าเทอม ต้องที่โรงเรียนอิสมาอีลียะห์มูลนิธิ ????????

Personnel

ผู้บริหาร

 • thumbnail

  นายวีระ เจริญฤทธิ์

  ผู้รับใบอนุญาต

 • thumbnail

  นายจำลอง ใจสมุทร

  ผู้จัดการ

 • thumbnail

  นายปริวัฒน์ เจริญฤทธิ์

  ผู้อำนวยการโรงเรียน

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

 • thumbnail

  นางสาวศิวาลัย บุญทะลี

  ฝ่ายบริหารงานบุคคล

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

 • thumbnail

  นางสาว วราภรณ์ จิโสะ

  หัวฝ่ายวิชาการ

 • thumbnail

  นางสาว เสาวลักษณ์ หูเขียว

  ฝ่ายวิชาการ ระดับปฐมวัย

 • thumbnail

  นาง วัลภา สม่าหลี

  ฝ่ายวิชาการ ระดับประถม

 • thumbnail

  นาง มาริสา หลังเกตุ

  ฝ่ายวิชาการ ระดับมัธยม

ฝ่ายทะเบียน

 • thumbnail

  นางสาว วาสนา ลูกหยี

  หัวหน้าฝ่ายทะเบียน

ฝ่ายกิจการนักเรียน

 • thumbnail

  นาย บูฮาสีด ราเย็น

  หัวหน้าฝ่ายวิชาการนักเรียน

ฝ่ายปกครอง

 • thumbnail

  นาย บูฮาสีด ราเย็น

  หัวหน้าฝ่ายปกครอง

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 • thumbnail

  นาย ชาญณรงค์ หยังหลัง

  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

^