เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

"หากท่านต้องการดุนยาก็จงศึกษา หากต้องการอาคีเราะห์ก็จงศึกษา หากต้องการทั้งดุนยาและอาคีเราะก็จงศึกษา" ???????? เรียนฟรี ไม่มีค่าเทอม ต้องที่โรงเรียนอิสมาอีลียะห์มูลนิธิ ????????

ป้ายกำกับ ISMA INTERNSHIP

ISMA INTERNSHIP เปิดรับสมัครนักเรียนช่วยงานในส่วนงานวิเทศสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร
ISMA INTERNSHIP เปิดรับสมัครนักเรียนช่วยงานในส่วนงานวิเทศสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร

22 เม.ย. 2567 0 228

ISMA INTERNSHIP เปิดรับสมัครนักเรียนที่มีความสนใจในงานด้านโสตทัศนศึกษา เปิดรับตั้งแต่ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ฝ่ายที่เปิดรับ : 1.ɢʀᴀᴘʜɪᴄ ᴅᴇꜱɪɢɴ : ช่วยออกแบบงานกราฟฟิกตามที่ได้รับ มอบหมาย(รับ 4 ตำแหน่ง) 2.ᴄᴏɴᴛ

1
^