เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

"หากท่านต้องการดุนยาก็จงศึกษา หากต้องการอาคีเราะห์ก็จงศึกษา หากต้องการทั้งดุนยาและอาคีเราะก็จงศึกษา" ???????? เรียนฟรี ไม่มีค่าเทอม ต้องที่โรงเรียนอิสมาอีลียะห์มูลนิธิ ????????

ระบบพิมพ์เกียรติบัตรออนไลน์

ระบบสร้างและพิมพ์เกียรติบัตรออนไลน์ :: Online certificate creation and printing system

สามารถส่งข้อมูลเพื่อออกเกียรติบัตร ในระบบได้ที่ ลิ้ง หรือ QR Code ในภาพ

ส่งข้อมูล (ใช้ อีเมลล์ @g.isma.ac.th เท่านั้น) : 
https://forms.gle/5bp9LgWgHRv5roW16

หน้าเว็บไซต์ระบบ : 
https://cert.isma.ac.th/


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^